Uitwisseling patiëntgegevens & Privacy


Uitwisseling patiëntgegevens in Kronenburg, Vredenburg en Rijkerswoerd

De huisartsen van Kronenburg, Vredenburg en Rijkerswoerd slaan hun patiëntgegevens op in een gezamenlijke database.

Hierdoor kunnen zij tijdens de waarneming uw electronisch patiëntdossier inzien.

U kunt in overleg met dokter Hertsig informatie uit uw dossier blokkeren voor het inzien tijdens de waarneming.

De apotheken en huisartsen uit deze wijken delen informatie met betrekking tot uw medicatie.

 

Uitwisseling patiëntgegevens met de CHRA

In bepaalde situaties zendt dokter Hertsig een electronische overdracht van gegevens naar De Centrale Huisartsendienst Regio Arnhem.

 

Landelijk SchakelPunt

De praktijk is niet aangesloten bij het LSP.

Privacyreglement

Onze praktijk heeft een privacyreglement .