Patiënteninformatie NHG

Het Nederland Huisartsen Genootschap biedt voor een groot aantal aandoeningen en ziektes die veel voorkomen informatie aan op
thuisarts.nl

Mocht u van een bepaalde aandoening last hebben dan kunt vaak zelf al met simpele handelingen proberen de klachten te doen verdwijnen. Wij raden u dan ook aan om deze informatie eens te bekijken.