Keuringen

Rijbewijskeuring
Vanaf het 70e jaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring plaats. Deze regelmatige keuring is bedoeld om ook ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer te laten deelnemen. De keuring vindt elke 5 jaar plaats en is verplicht. Vanaf het 70e jaar heeft u voor de aanvraag van het rijbewijs altijd een verklaring van geschiktheid nodig. Het CBR verstrekt dit document, het is verkrijgbaar bij het gemeentehuis. U dient naar de keuring mee te brengen:

  • de eigen verklaring van het gemeentehuis
  • uw medicatie als u die gebruikt
  • uw oude rijbewijs
  • een potje urine

De kosten voor de keuring (€76,60) dient u contant bij de assistent af te rekenen.

Medische keuringen
In onze praktijk verrichten wij diverse medische keuringen voor onder andere levensverzekeringen, rijbewijzen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheken. Deze keuringen doen wij als onafhankelijk arts. Dat wil zeggen voor ingeschrevenen van andere huisartsen. De assistent kan u hierover verder informeren.