Consult of visite

Afspraken maken voor een consult of huisbezoek kan uitsluitend via het telefonisch spreekuur van de assistenten. Een consult duurt ongeveer 10 minuten. U kunt, mits onze agenda dit toelaat, ook een afspraak maken voor een lang consult. Een lang consult duurt ongeveer 20 minuten.

Geef aan de assistent door waarvoor u komt. Deze kan dan beter inschatten hoe dringend iets is. Bovendien kunnen zaken als injecties, uitstrijkjes, oor uitspuiten of het bevriezen van wratten niet op elk tijdstip. Deze zaken vergen namelijk meer tijd of bepaalde hulpmiddelen.

Het is belangrijk dat u aangeeft wat u verwacht van de dokter. Als u komt met bepaalde klachten wilt u de ene keer immers alleen weten wat u mankeert. Een andere keer wilt u echter medicijnen of misschien liever fysiotherapie.